1. Wymienione samochody na naszej stronie internetowej są orientacyjne. Wszystkie rezerwacje są dokonywane tylko na stronie, a nie inaczej. Jeśli potrzebujesz pewnego rodzaju samochodu, skontaktuj się bezpośrednio z jednym z naszych przedstawicieli.

2. Wszyscy klienci muszą posiadać ważne międzynarodowe prawo jazdy , które zostały wydane co najmniej na rok przed wynajem.

3. Wszyscy klienci muszą mieć co najmniej 21 lata.

4. Ceny są obliczane na podstawie przejęcia/zwrot do tego samego miejsca.

5. Ceny są obliczane na podstawie 24 godzin od przyjęcia pojazdu. Dodatkowy dzień wynajmu zaczyna się trzy godziny po zakończeniu ostatniego dnia wynajmu.

6. Transport pomiędzy wyspami nie jest dozwolony.

7. Wynajem zwykłych wycieczek mogą być dostarczone na życzenie.

8. Usługi nie są ważne dla każdego niepotwierdzonych rezerwacji, chyba że firma zgadza się z taką sytuacje i ma dostępnych samochodów.

9. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych przez nadmierne używanie alkoholu lub narkotyków lub łamanie przepisów ruchu drogowego.

10. Nie akceptujemy częściowe zapłaty za wynajem samochodu z naszej firmy.